Privacybeleid

 

Liceo Grafico, met volledige inachtneming van de Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli, inzake E-diensten, informeert u over het volgende:

Firmanaam:

Liceo Grafico SL

CIF (BTW-nummer):

B-18446260

Inschrijving in het Handelsregister van Granada, Volume 762, deel 210, blad NGR11501

Adres:

Centro Empresarial San Miguel - Calle Los Pinos, 19. CP. 18100. Armilla - Granada - Spanje

Contact opnemen:

E-mail: liceo2 (at) liceografico.com

Telefoon: +34 958 552 115

In overeenstemming met de Spaanse Wet 15/1999, van 13 december, inzake de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, worden de persoonlijke gegevens die worden verzameld op de website www.liceografico.com, dmv het invullen van inschrijvingsformulieren, formulieren voor abonnees op nieuwsbrieven, het verzenden van e-mails en / of bestanden met foto's en persoonlijke gegevens van derden, behandeld en opgenomen in de bestanden van Liceo Grafico SL. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik van het bedrijf voor het verstrekken van de door de klanten gevraagde diensten.

Client data shall be maintained to keep the client informed of the promotion of services and products that the Company’s website might make available, always with the utmost regard for confidentiality. To this end, the Client expressly agrees to the way in which personal data he/she sends to the Company’s Website is treated for purposes indicated above. Klantgegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte houden van aanbiedingen van diensten en producten die de website van de Vennootschap tot uw beschikking stelt, altijd met inachtneming van de grootste vertrouwelijkheid. In deze zin, gaat u expliciet akkoord met de behandeling van uw persoonlijke gegevens, die u verstrekt aan de website van de Vennootschap voor de hierboven omschreven doeleinden. Tevens, overeenkomstig het beleid van de Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli, inzake E-diensten, stemt u in met commerciële communicatie via elektronische weg te ontvangen over de door de Vennootschap aangeboden diensten en producten, door aan de Vennootschap registratieformulieren en formulieren voor het abonneren op nieuwsbrieven te verstrekken en door het verzenden van e-mails en / of bestanden met foto's en persoonlijke gegevens van derden. In het tegenovergestelde geval, stelt de Onderneming u het volgende emailadres ter beschikking, om uw toestemming in te trekken. info6 (at) liceografico.com.

De website die eigendom is van de Onderneming maakt gebruik van de zover benodigde cookies, opdat de website correct funcioneert en zichtbaar is voor de klant.

U mag uw rechten van toegang, rectificatie, annulering en oppositie van gegevens via de volgende kanalen uitvoeren:

Postadres: Liceo Grafico SL, Centro Empresarial San Miguel - Calle Los Pinos, 19. CP. 18100. Armilla - Granada - Spanje

E-mail: liceo2 (at) liceografico.com

In ieder geval zal de Onderneming zich op vertrouwelijke wijze houden aan de geheimhouding van de ontvangen gegevens en bestanden overeenkomstig het vigerende beleid, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.